IMSI Özel Tekniği İle Erkek Kısırlığında Daha Başarılı Sonuçlar

IMSI Özel Tekniği İle Erkek Kısırlığında Daha Başarılı Sonuçlar

Mikroenjeksiyon (ICSI), normal yollarla dölleme özelliğine sahip olmayan spermin yumurta içine direkt enjekte edilerek döllenmenin sağlandığı yöntemdir. Bu işlemler, 200-400 kat büyütme yapabilen özel ekipmanlı mikromanüplatör denilen mikroskoplar aracılığıyla yapılmaktadır. Burada, erkekten alınan her bir sperm kadından alınan her bir yumurtanın içine enjekte edilmektedir. Mikroenjeksiyon, özellikle şiddetli erkek faktörü olan hastaların tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Hareket ve şekil (morfoloji) bakımından normal olan spermler seçilerek işlem yapılmaktadır. Ancak, 200-400 kat büyütme; spermin yumurtayı döllemesi, oluşan embriyonun gelişimi ve gebelik için önem taşıyan anomalilerin tanımlanmasına olanak vermemektedir.

Tanı amaçlı morfolojisinin değerlendirilmesi için boyanarak gözlemlenen spermler mikroenjeksiyon için seçilerek kullanılamadığından; 200-400 kat büyütme ile yapılan mikroenjeksiyon işlemi tamamen normal olan spermleri seçmeye olanak vermemektedir.

Üremeye yardımcı teknikler alanındaki en son gelişmelerden biri IMSI’ dir. IMSI (Yüksek Mikroskobik Büyütmeyle Sperm Mikroenjeksiyonu) tekniği ile yüksek büyütmeli objektifler ve özel görüntüleme sistemleri kullanılarak oluşturulan mikromaniplatörler kullanılarak spermler 8050 kata kadar büyütülebilmekte ve spermin üst düzey morfolojik analizi yapılabilmektedir. Bu analiz ile canlı olan spermlere hiçbir zarar verilmemektedir.

1380-8050 kat büyütme yapılarak spermlerde hücre içi yapıları, boyun anomalileri rahatlıkla tespit edilip görülebilmektedir. IMSI yöntemiyle, normal yada normale en yakın spermler seçilip kullanılarak yapılan mikroenjeksiyon işlemiyle %25-40 oranında daha yüksek başarı sağlanabilmektedir.

Böylece, IMSI yöntemiyle DNA hasarı olmayan spermler seçilmekte ve daha iyi kalitede embriyolar elde edilmektedir. Düşük oranı azalmakta ve genetik anomalili bebek doğurma oranı düşmektedir.

DNA hasarı olan spermler doğal olarak elenerek yumurtayla birleşemediği için biz Centrum Tüp Bebek Merkezinde mikroenjeksiyon yapılan tüm hastalarımıza ekstra ücret talep etmeden IMSI tekniğini kullanarak daha sağlıklı embriyolar transfer etmekteyiz.